Selasa, 18 Oktober 2011


INTIPATI BLOG

MATA PELAJARAN  :    Pendidikan Kesihatan

TAHUN                      :    4

UNIT                          :    5.     Gaya Hidup Sihat

SUB UNIT                  :   5.1.   Pemakanan

OBJEKTIF                 :    Pada akhir pembelajaran ini murid dapat :

                                   1.    Mengenal pasti empat kumpulan makanan berdasarkan piramid
                                         makanan.

                                   2.   Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kumpulan
                                         makanan.

                                   3.   Menyatakan kepentingan pengambilan makanan seimbang.